Master Class Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).  Bent u er al klaar voor?
 

Verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht

Vanaf die datum hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken, meer verplichtingen. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om aan te kunnen tonen dat zij zich aan deze wet houden. Organisaties hebben daarom een documentatieplicht. Dit houdt in dat zij met documenten moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. Personen krijgen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Zo is er de voorwaarde voor organisaties om geldige toestemming te krijgen om hun persoonsgegevens te verwerken. Overtreedt een organisatie de AVG dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete opleggen van maximaal € 20 miljoen of een boete van 4% van de wereldwijde jaaromzet.

 

Beveiliging

Organisaties moeten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen. Bijvoorbeeld door versleuteling van persoonsgegevens, permanente informatiebeveiliging, herstel van beschikbaarheid, toegang tot gegevens bij incidenten en regelmatige beveiligingstesten.
 

Master Class

Samen met ICTRECHT verzorgen wij een Master Class AVG. U leert in één middag over de beginselen van de nieuwe Europese Privacy Wetgeving en wat u moet doen en niet doen. Tevens worden voor de AVG belangrijke technische zaken zoals beveiliging en datalekken eenvoudig uitgelegd.


Schrijf u in op de Master Class AVG
 

Terug naar Home page