Voer regelmatig Penetratietests uit
 

Het gebruik van webapplicaties/webshops brengt bepaalde IT-beveiligingsrisico’s met zich mee.

Om de IT-beveiligingsrisico’s van misbruik van (web)applicaties/webshops en IT-infrastructuren te minimaliseren raden wij aan om minstens eens per jaar een black box beveiligingsonderzoek uit te laten voeren. Deze aanpak staat ook wel bekend als Penetratietest.
 

Met een Pentest wordt een webapplicatie onderzocht op mogelijke lekken in de applicatie en omgeving. Wij gebruiken daarvoor naast een diepgaande handmatige controle onze QualysGuard WAS scanner en andere scanners waaronder Burp Suite Professional. Verder gebruiken wij netwerk- en Poortscanners waaronder QualysGuard VM (Virtual Management), Nmap en Nikto. 
 

Doordat wij een Penetratietest combineren met onze periodieke WAS (Web Application Scanning) Managed Service bieden wij u een ongeëvenaarde, optimale veiligheid tegen een redelijke prijs. Dit is dus geen eenmalige controle zoals meestal wordt aangeboden, maar een continue scannen naar mogelijke kwetsbaarheden die door hackers misbruikt kunnen worden.


Interesse?  Klik hier voor aanvragen van meer informatie.