Monitor software tijdens het gehele ontwikkelproces

 

Wij zoeken steeds naar de beste oplossingen voor het scannen naar kwetsbaarheden in webapplicaties. Wij hebben met QualysGuard WAS (Web Application Scanner) de drempel kunnen verlagen, zodat ALLE webapplicaties van ontwikkelaars van webapplicaties, websites en webwinkels, zonder grote investeringen, op veiligheid getest kunnen worden.Met onze QualysGuard WAS Development managed service kunt u gedurende 12 maanden de door u ontwikkelde webapplicaties onbeperkt laten testen. Na elke scan wordt een scanrapport gestuurd met daarin de aangetroffen kwetsbaarheden met suggesties voor oplossingen. Na reparatie van eventuele kwetsbaarheden kan dan een her-scan worden uitgevoerd. Dit rapport kan daarna aan uw klant worden overhandigd.


Interesse?  Klik hier voor aanvragen van meer informatie.